O konferenci

4. května 2016 se v Plzni koná                                                                           celostátní konference ošetřovatelství a porodní asistence 

CESTA POZNÁVÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ V OŠETŘOVATELSTVÍ VII.

– Pohledy sester a studentek ošetřovatelství-

Organizátor:  

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií               Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s

Fakultní nemocnicí Plzeň,

Českou asociací sester,

Sdružením porodních asistentek Plzeňského kraje

 

Určeno pro:                                                                                                          studenty oboru Ošetřovatelství a Porodní asistence, všeobecné sestry a porodní asistentky, zdravotnické asistenty, osoby vzdělávající nelékařské zdravotnické pracovníky

Tématické okruhy konference:                                                                           

1. Věda a výzkum v ošetřovatelství a porodní asistenci

2. Ošetřovatelství a porodní asistence v praxi

3. Celoživotní vzdělávání v ošetřovatelství a porodní asistenci

4. Varia

Konference bude ohodnocena kredity dle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb.