O kongresu

3. května 2022 se v Plzni koná                                                                          kongres ošetřovatelství a porodní asistence 

CESTA POZNÁVÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ V OŠETŘOVATELSTVÍ XII.

a

jarní konference ČAS Plzeňský region s podtitulem

„Sestra nositelka změn“

Image result for nursing now

Organizátor:  

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií               Západočeské univerzity v Plzni a

Česká asociace sester Plzeňský region

ve spolupráci s

Fakultní nemocnicí Plzeň a

Sdružením porodních asistentek Plzeňského kraje

Určeno pro:                                                                                                          studenty oboru Ošetřovatelství a Porodní asistence, všeobecné sestry a porodní asistentky a ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky, osoby vzdělávající nelékařské zdravotnické pracovníky

Tematické okruhy konference:                                                                           

1. Věda a výzkum v ošetřovatelství a porodní asistenci

2. Ošetřovatelství a porodní asistence v praxi

3. Celoživotní vzdělávání v ošetřovatelství a porodní asistenci

4. Varia

Účastník konference obdrží potvrzení o účasti.