O konferenci

26. dubna 2017 se v Plzni koná                                                                           celostátní konference ošetřovatelství a porodní asistence 

CESTA POZNÁVÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ V OŠETŘOVATELSTVÍ VIII.

a

jarní konference ČAS Region plzeňský „Inkontinence různými pohledy“

Organizátor:  

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií               Západočeské univerzity v Plzni a

Česká asociace sester Region plzeňský

ve spolupráci s

Fakultní nemocnicí Plzeň a

Sdružením porodních asistentek Plzeňského kraje

Určeno pro:                                                                                                          studenty oboru Ošetřovatelství a Porodní asistence, všeobecné sestry a porodní asistentky, zdravotnické asistenty, osoby vzdělávající nelékařské zdravotnické pracovníky

Tématické okruhy konference:                                                                           

1. Věda a výzkum v ošetřovatelství a porodní asistenci

2. Ošetřovatelství a porodní asistence v praxi

3. Celoživotní vzdělávání v ošetřovatelství a porodní asistenci

4. Varia

Konference bude ohodnocena kredity dle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb.

 

Reklamy