O konferenci

6. května 2014 se v Plzni koná                                                                           konference ošetřovatelství a porodní asistence s mezinárodní účastí

CESTA POZNÁVÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ V OŠETŘOVATELSTVÍ V.

- Ošetřovatelská péče v 21. století-

Organizátor:                                                                                                          Katedra ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií               Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s                                                     Fakultní nemocnicí Plzeň,                                                                                       Českou asociací sester,                                                                                         Sdružením porodních asistentek Plzeňského kraje

Konference se koná pod záštitou děkana Fakulty zdravotnických studií ZČU               doc. MUDr. Luboše Holubce, CSc.

Určeno pro:                                                                                                          studenty oboru Ošetřovatelství a Porodní asistence, všeobecné sestry a porodní asistentky, zdravotnické asistenty, osoby vzdělávající nelékařské zdravotnické pracovníky

Tématické okruhy konference:                                                                           

1. Věda a výzkum v ošetřovatelství a porodní asistenci

2. Ošetřovatelství a porodní asistence v praxi

3. Celoživotní vzdělávání v ošetřovatelství a porodní asistenci

4. Varia

Konference bude ohodnocena kredity dle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb.